kresba vizualizace vizualizace vizualizace

nominace
Hlasujte pro nás
Připravujeme:
BYTY ĎÁBLICE

remax

hypodrom

pamětní deskaReklamní spot (MP3)

Aktuality

1. září 2012Geometrický plán

Dne 31. srpna bylo Katastrálním úřadem zapsáno finální geometrické zaměření pozemků v projektu.


4. srpna 2012Prohlášení vlastníka

Dne 3. srpna 2012 byly Katastrálním úřadem - pracoviště Hl. m. Praha, zapsány Návrhy na vklad "Prohlášení vlastníka budovy"


13. července 2012Nové číslo popisné

Dne 13. července 2012 bylo Magistrátem hl. m. Prahy bytovému domu přiděleno nové číslo popisné - 667. Číslo orientační bylo rozděleno pro dva vchody na 9 a 9a.


27. června 2012Kolaudační souhlas

Dne 22. června 2012 byl stavebním úřadem vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby.


5. června 2012Terénní úpravy

Dokončují se terénní úpravy společného dvora-parku.


4. května 2012Zámková dlažba, budova B, sanita

Byla dokončena pokládka zámkové dlažby, dokončují se půdní kóje v Objektu B a probíhá montáž sekčních garážových vrat. Dle přání klientů se vybavují koupelny sanitou a obklady.


22. března 2012Fasáda, instalace sanity, obklady

Na bytovém domě byla dokončena fasáda, postupně probíhá instalace sanity, obklady koupelen a WC, objekt B se připravuje na natažení fasády.


29. února 2012Venkovní práce

Díky příznivému počasí byly opět zahájeny venkovní práce a probíhá obkládání koupelen dle požadavků klientů.


26. ledna 2012Televize a satelit

Probíhá instalace televizních a satelitních rozvodů.


2. ledna 2012Obklady a rozvody instalací

V bytovém domě probíhá dokončení rozvodu instalací a bylo zahájeno obkládání koupelen a WC.


22. prosince 2011Podlahy

V jedné polovině bytového domu byly vylity, po pokládce izolace a topných kabelů, anhydritové podlahy.


12. prosince 2011Garážová vrata

Oproti původnímu záměru bylo rozhodnuto, že garážová stání v Objektu B budou osazena vraty.


9. prosince 2011Zapsání Prohlášení vlastníka nemovitosti

Na Katastru hl. m. Prahy bylo zapsáno Prohlášení vlastníka - vymezení jednotlivých rozestavěných bytových jednotek.


16. listopadu 2011Montáž oken

Probíhá montáž oken v druhé části domu.


2. listopadu 2011Výstavba

V objektu A probíhá štukování zdí v bytech, izolace balkonů a pokládání dlažby a rozvod elektroinstalace. V areálu jsou pokládány sítě. Je dokončena hrubá stavba objektu B.


2. listopadu 2011Aktualizace webu

Aktualizace webu byla dokončena.


30. září 2011Webové stránky

V sekci BYTY byly doplněny u Objektu B informace k parkovacím stáním.


30. září 2011Výstavba

Na Objektu A probíhá výstavba příček v bytech, štukování zdí, rozvod elektroinstalace a práce na fasádě domu. U Objektu B je hotová základová deska a probíhá výstavba nosných zdí.


6. září 2011Krov a zateplování

Před dokončením je montáž krovu a zateplování budovy A.


25. července 2011Krov a příčky

Probíhá vyměřování krovu a vyzdívání příček v některých bytech.


8. června 2011Nosné zdi

Probíhá vyzdívání nosných zdí a zakládání druhé části domu.


30. května 2011Betonování

Probíhá betonování výkopových pasů a základové desky.


26. května 2011Základy

Byly zahájeny výkopové práce.


5. května 2011Demolice

Na pozemku byly zahájeny demolice stávajících budov.


4. května 2011Nabytí Právní moci Stavebního povolení

Dne 4. května 2011 nabylo Stavební povolení k výstavbě projektu DVFC právní moci.


26. dubna 2011Vizualizace interiérů

Pod záložkou VIZUALIZACE najdete již i interiérové vizualizace bytů.


5. dubna 2011Financování

V odkazu FINANCOVÁNÍ jsme rozšířili informace o variantách financování bytů.


19. ledna 2011Stavební povolení

Dne 19. ledna 2011 byla na příslušný Stavební úřad podána komplexní dokumentace se žádostí o vydání Stavebního povolení.


29.11.2010Zahájení Inženýrské činnosti

Dne 29.11.2010 byla zahájena Inženýrská činnost v rámci Stavebního řízení


29.11.2010Podklady pro Stavební povolení

Dne 29.11.2010 byla architektem dokončena dokumentace pro Stavební povolení


27.11.2010Nabytí právní moci ZUR

Dne 27.11.2010 nabyla právní moci Změna územního rozhodnutí.


14.10.2010Změna územního rozhodnutí

Na stavební úřadě proběhlo ústní jednání ke Změně územního řízení.


10.8.2009Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí pro stavbu bytového komplexu vydané dne 29.6.2009 nabylo dne 5.8.2009 právní moci.


5.6.2009Nové varianty řešení dispozic bytů

Stále projekt vylepšujeme - připravili jsme pro vás další možné dispozice - viz. nabídka bytů


28.4.2009Schválení odstranění stávajících budov

Odborem výstavby Úřadu městské části Praha 15 bylo vydáno schválení ohlášení záměru odstranění stavby stávajícího obytného domu a stodoly na dotčených pozemcích.


8.4.2009Spuštění www stránek

Byly zprovozněny www stránky projektu.


31.3.2009Příprava pozemku

Na pozemku byly do konce vegetačního období pokáceny stromy. Ke stavebnímu povolení bude zpracována studie nového osázení Dvora zelení.


1.2.2009Územní rozhodnutí

Podle předpokladu by mělo být Území rozhodnutí vydáno do konce března 2009.


26.1.2009Žádost o ÚR

26. ledna 2009 byly na Útvar územního rozhodování hl. m. Prahy podána žádost o ÚR se všemi stanovisky dotčených subjektů.