kresba vizualizace vizualizace vizualizace

nominace
Hlasujte pro nás
Připravujeme:
BYTY ĎÁBLICE

remax

hypodrom

pamětní deskaReklamní spot (MP3)

Financování

VARIANTA I - Úhrada celé kupní ceny bytu z vlastních prostředků

Rezervační poplatek je vázán na Dohodu o rezervaci - podpisem Rezervační dohody si zajistíte Vámi vybranou bytovou jednotku a právo na uzavření následujících smluvních dokumentů. Rezervační poplatek je splatný do 5 dnů po podepsání Dohody a je u bytů:

 • do 40 m2 40 000 Kč
 • do 90 m2 50 000 Kč
 • nad 90 m2 60 000 Kč

1. záloha, ve výši 10% z ceny bytu (včetně započteného rezervačního poplatku), je splatná do 10 pracovních dnů po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která je uzavírána v termínu sjednaném v Dohodě o rezervaci. Ve smlouvě je přesně specifikována předmětná bytová jednotka, včetně standardního, případně nadstandardního vybavení dle požadavků klienta.

2. záloha, ve výši 85% ceny bytu, je splatná do 5 pracovních dní po uzavření Kupní smlouvy – ta je uzavírána po dokončení výstavby, tj. po vydání kolaudačního souhlasu, provedení vkladu Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek do KN.

Doplatek, ve výši 5% ceny bytu, je splatný do 3 pracovních dnů po předání bytové jednotky a podepsání Předávacího a přejímací protokolu bytové jednotky.

VARIANTA II - Úhrada kupní ceny bytu prostřednictvím hypotéky

Splátkový kalendář je stejný, jako u VARIANTY I., pouze 2. záloha a Doplatek jsou hrazeny z části nebo v plné výši z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření.

logo
 • Pro zprostředkování hypotéky Vám doporučujeme využít služeb hypotečních makléřů firmy Hypodrom, kteří jsou podrobně seznámeni s projektem a s aktuálními produkty hypotečních bank a stavebních spořitelen. Makléři jsou schopni pro Vás vyjednat výhodné podmínky financování s ohledem na Vaše priority, snížit riziko případného zamítnutí hypotéky bankou na minimum a nabídnout Vám případně i alternativní řešení.
 • Při výběru optimálního způsobu financování kupovaného bytu makléři Hypodromu zohlední nejen výši úrokové sazby, výši měsíčních splátek, jednorázové a pravidelné poplatky, ale také možnosti předčasného splacení či jiné významné parametry úvěru. Současně pro Vás minimalizují náročnost administrativního vyřízení.
 • Služby Hypodromu jsou pro kupující zdarma. Klient hradí pouze přímé náklady spojené s úvěrem (poplatek bance, cenu odhadu, kolky a notářské poplatky).

Postup hypotečního makléře při přípravě hypotečního úvěru:

 • Analyzuje Vaši finanční situaci, Vaši schopnost získat a splácet potřebný úvěr
 • Připraví varianty hypotečního úvěru dle Vaší finanční situace
  • bez nebo s využitím stávajícího stavebního spoření
  • bez nebo s využitím vlastních úspor
  • pro kombinaci s doplněním zástavy o další nemovitost
  • pro případ kdy splácíte již jednu hypotéku a chcete koupit nový byt a vzít si hypotéku novou
 • Doporučí bankovní produkt, který je pro Vás ten nejvýhodnější
 • Je nápomocen s kompletací podkladů a při vyplnění žádosti o úvěr
 • Vysvětlí Vám detaily smluvní dokumentace k úvěru
 • Může Vám poskytnout asistenci v bance při podpisu úvěrové smlouvy
 • Obstará pro Vás všechny další potřebné finanční produkty (např. pojištění schopnosti splácet, pojištění nemovitosti) a související úkony (např. vinkulace pojištění)
 • Sleduje Váš úvěrový obchod až do jeho úplného skončení - nejen do načerpání úvěru, ale také po celou dobu splácení úvěru. Vyskytnou-li se životní situace, které Vám znemožní pokračovat v nastavených podmínkách hypotečního úvěru, pomůže s jejich úpravou tak, aby podmínky úvěru vyhovovaly Vašim potřebám.
 • Aktivně a iniciativně se účastní celého úvěrového procesu, včetně jednání se všemi jeho účastníky a při těchto jednáních hájí Vaše zájmy

Ukázkové varianty hypotečního úvěru si můžete prohlédnout zde
Pojištění související s hypotékou

Kontakty

Hypodrom, s.r.o. Šaldova 34, Praha 8 - Karlín, www.hypodrom.cz, info@hypodrom.cz

Ing. Radka Kerschbaumová, +420 733 185 662, radka.kerschbaumova@hypodrom.cz

Ing. Tomáš Pakosta, +420 737 934 308, tomas.pakosta@hypodrom.cz